Χρήσιμα Τηλέφωνα

Δήμος Κιμώλου : 22870 51218
Αστυνομικό Τμήμα : 22870 51205
Αγροτικό Ιατρείο : 22870 51222
Λιμενικός Σταθμός Κιμώλου : 22870 51071
Λιμενικό (Μήλος) : 22870 22360
Φαρμακείο : 22870 51808
Ταχυδρομείο : 22870 51304
Σύλλογος Επαγγελματιών : 22870 51739